S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» Modely podľa typu
Modely podľa typu

 

FAREBNÝ MODEL Architektonický model bol vždy zhotovovaný v bielej farbe, ktorá nerušila pri tvarovom a hmotové posúdenie navrhovaného projektu. Tlak developerov na predstavenie najrealistickejšieho modelu laickej verejnosti priblížil ich farebnosť skôr ku kategórii železničného modelárstva. Vzhľadom k malým plochám modelových dielov je nutné všetky farby podstatne zosvetliť (aby bola vnímaná okom v približne rovnakej podobe ako v reáli). To mi pripomína, pamätný citát z filmu Vesničko má středisková: "Učiteľ, namaľujte môj barak, a keby ste nemoh' chytiť farbu odkvapov, zostalo mi jej trochu v plechovke ....". Všeobecne platí, že menej je niekedy viac, odporúčame farby tlmiť a miesto reálnych farieb voliť abstraktnejšie stvárnenie napr. Celý model v jemných odtieňoch šedej farby.

 

FINÁLNEJ MODEL Označenie modelu, ktorý vznikol "odladením" radu pracovných modelov a je považovaný za konečný (aj keď tomu tak väčšinou nie je ...). Je zhotovený zvyčajne v detailnejšom prevedení a predstavuje finálny vzhľad architektonického návrhu pre potreby jeho prezentácie.

 

HISTORICKÝ MODEL Model predstavuje už neexistujúce objekty, všetky dostupné informácie pamiatkarov a historikov o objektoch sú stvárnené do modelu, ktorý zachytáva pravdepodobný vzhľad alebo stav sídla k určitému časovému obdobiu. Historické rekonštrukcia miest, kostolov, kláštorov alebo zámkov sú najzaujímavejšími prvkami múzejných expozícií a dokážu i deti a mládež zoznámiť s historickými faktami.

 

HMOTOVÝ MODEL Model spravidla väčšieho počtu objektov bez riešenia detailov. Modeluje sa len hmota objektu maximálne s naznačením hlavných ríms bez okenných otvorov a obvyklé je mierka 1:500 alebo menšie. Hmotový model sa používa prevažne na posúdenie nadväznosti a zatienenie nových a existujúcich objektov alebo zasadenie nových objektov do krajiny.

 

IDEOVEJ MODEL Na prvý pohľad zhluk všetkého možného a len architekt v tom vidí myšlienku, ktorú bude ďalej rozpracovávať - inšpiráciu je možné hľadať všade. Pre pripomenutie len pár možných námetov - raja, chobotnice, tancujúci pár, plachetnice, uhorka, atómové väzby ...

 

INTERAKTÍVNY MODEL Model, ktorý umožňuje voľbou zobrazovať rôzne stavy modelu, napríklad bytový dom s voľbou rozsvietenie bytov podľa veľkosti (1+kk, 2+kk ...). Model je väčšinou vybavený vlastným riadiacim systémom, ktorý umožňuje zobrazovať naprogramované stavy. Druhá možnosť, ktorá je využívaná napr. U múzejných modelov je videomapping, kedy je biely model využívaný ako projekčné plátno na zobrazenie vybraných stavov alebo deje.

 

KINETICKÝ MODEL Model s pohybom, napr. model budovy s jazdiacich eskalátory, pohybujúcimi sa autami, tryskajúce fontánou pod. Často sa tiež jedná o rozkladacie modely budov, pri ktorých je pohyb dielov riešený servopohonmi. Bežné je využitie pohybových prvkov pri modeloch zobrazujúce nejaké technologické alebo pracovné postupy - prejazd lode stavidlom, velkorypadlo v bani, pohyb palivových tyčí v modeli jadrového reaktora pod.

 

PRACOVNÝ MODEL Pracovný model je jednoduchý model z ľahko spracovateľných materiálov, ktorý si architekt zhotovuje v priebehu navrhovania spravidla len pre svoju potrebu posúdenie riešenie projektovaného diela. Materiál, z ktorého je vytváraný, sa ľahko tvaruje, reže aj lepí, najčastejšie sa používa polystyrén alebo rôzne druhy papiera.

 

ROZKLADACIE MODEL Model, ktorý je možné rozkladať, napríklad model rodinného domu s odnímateľnou strechou pre znázornenie vnútorných dispozícií. Veľmi časté je prevedenie modelu, kedy okrem vonkajšieho vzhľadu objektu je možné v modeli predstaviť aj vnútorné usporiadanie, u viacposchodových stavieb i s možnosťou postupného vyberania. Konštrukcia modelu je z týchto dôvodov podstatne zložitejšie, častým problémom bývajú viditeľné škáry v miestach delenia.

 

SVIETIACE MODEL Model s vnútorným nasvietením. Pre niektorých modelmi je vhodnejšie zvoliť bodové osvetlenie okolo objektu s nasmerovaním svetla na fasády napr. osvetlenie kostolov takto viac zodpovedá realite. Vždy lepšie vyzerá zdroj svetla umiestnený v stropoch objekte než spodné podsvietenie z podlahy.

 

TECHNOLOGICKÝ MODEL Model popisuje technologický proces, postup výroby, skladový systém a pod. Často riešeným príkladom je výrobný objekt zhotovený bez zakrytia strešnou konštrukciou, kde je znázornené rozmiestnenie výrobných procesov a pohyb materiálu v objekte.

 

URBANISTICKÝ MODEL Model širšieho územného celku spravidla v mierke 1:1000 a menším, ktorý rieši vzťahy medzi lokalitami a ich využitím - územný plán. Používa sa farebné prevedenie objektov podľa ich funkcie, rozlíšenie staré a nové zástavby alebo etapové realizácie pojektu.

 

VÝSTAVNÝ MODEL Profesionálne spracovaný model, s dôrazom na maximálnu mieru detailu, slúži pre prezentáciu projektu na najvyššej úrovni napr. Veľtrhy alebo ako múzejný exponát. Prehliadkou najprepracovanejších modelov sú realitné veľtrhy ExpoReal v Mníchove, MAPIC a MIPIM v Cannes.
NTAyY